Pengusaha Pasir Bersetuju Harga Murah

Watch the video

Pengusaha Pasir Bersetuju Harga Murah

Menurut YB Dato’ Hanifa bin Ahmad, Pengerusi Jawatakuasa Kerjaya, Infrastruktur, Utiliti dan Teknologi maklumat , Pada 1/1/2017 telah diadakan taklimat di Dewan Terantai telah dimaklumkan kepada pengusaha pasir mewakilkan kepada 10 pengusaha, harga telah ditetapkan sebagaimana dengan keputusan exco yang telah dipersetujui. Itu merupakan keputusan jawatakuasa teknikal pasir yang dipegerusikan oleh pengarah PTG.

Menurut beliau,  Matlamat adalah untuk pengusaha terus beroperasi, rakyat dapat membeli dengan harga yang munasabah dan kerajaan mendapat pendapatan yang sepatutnya.