Harga Pasir Kelantan Mainan Pengusaha

Watch the video

Harga Pasir Kelantan Mainan Pengusaha

Menurut YB Dato’ Hanifa bin Ahmad, Pengerusi Jawatakuasa Kerjaya, Infrastruktur, Utiliti dan Teknologi maklumat telah diadakan mesyuarat exco membangkitkan isu pasir pada awal tahun dengan harga melambung naik.

 

Menurut beliau, kerajaan tidak menaikkan harga pasir tetapi royalty pasir sejak 5 tahun kebelakangan ini tidak pernah berubah  sehingga 31 Disember 2016. Harga pasir menaik kerana dinaikkan oleh perusaha-perusaha itu sendiri.

 

Cadangan telah diberikan exco umtuk faedah tiga golongan iaitu :

1. Kepentingan perusaha pasir. Menurut rekod PTG Kelantan seramai 77 perusahaan pasir akan diberikan manfaat kepada mereka untuk meneruskan kerjaya

2. Kerajaan negeri Kelantan yang pendapatanya sepatutnya diperolehi hasil daripada royalty bagi menampung kos prasarana.

3. Pembeli pasir. Harga telah ditetapkan untuk pasir kasar dan pasir halus diturunkan dari harga dahulu.

 

Syarat-syarat yang dikenakan oleh pengusaha pasir menjalankan perniagaan adalah menjalankan pengusahaan selama 2 tahun, pengusaha aktif dan rekod  bayaran sekurang-kurangnya 6 bulan dan pengusahaan menggunakan pengangkutan yang didaftarkan di PTG Kelantan.