Buat Aduan Jika Harga Pasir Mahal

Watch the video

Buat Aduan Jika Harga Pasir Mahal

Menurut YB Dato’ Hanifa bin Ahmad, Pengerusi Jawatakuasa Kerjaya, Infrastruktur, Utiliti dan Teknologi maklumat ,harga yang telah ditetapkan oleh pengusaha yang tidak dipatuhi akan diambil tindakan oleh Pejabat Tanah dan Galian(PTG) dengan membuka bilik gerakan khas yang dibuka di PTG dan Pejabat tanah.

 

Pihak yang mengadu perlu membawa resit pembelian sebagai bukti aduan.