Wajib Pohon Permit

Watch the video

Wajib Pohon Permit

Individu selain daripada orang asli wajib memohon permit untuk memasuki hutan simpan walaupun untuk menghantar makanan.